Tematy katechez, terminy spotkań, zadania dla rodziców – rok szkolny i katechetyczny 2018/2019

Tematy katechez, terminy spotkań, zadania dla rodziców – rok szkolny i katechetyczny 2018/2019

Termin I Komunii św.:

19 V 2019 godz. 10.00 (niedziela)

Rocznica I Komunii św.:  26 V 2019 godz. 11.30 (niedziela)

Spotkania będą odbywać się w niedzielę po Mszy św. o godz. 11.30 raz w miesiącu: (daty wpisujemy w książeczkę praktyk religijnych – strona 6) Terminy: 16.09.18; 14.10.18; 18.11.18; 09.12.18; 13.01.19; 10.02.19; 10.03.19; 14.04.19; 12.05.19

Terminy obowiązkowych prób liturgicznych zostaną podane na początku kwietnia 2019.

Wrzesień

Msza św. Katecheza: Zobowiązania rodziców wynikające z sakramentu chrztu. Co to znaczy wierzyć?” (modlitwa, życie sakramentalne, lektura Pisma św., troska o moralność, troska rodziców o wiarę dziecka).

Omówienie programu przygotowania dzieci do I Komunii św., Wyznaczenie zakresu materiału teoretycznego do opanowania przez dzieci podczas klasy III.

Zadanie dla rodziców: metryka chrztu (dostarczyć do końca grudnia 2018), zakup dzienniczka praktyk religijnych, różańca, książeczki do I Komunii św.

Wypełnioną deklarację składamy w niedzielę 14 października podczas Mszy św. o godz. 11.30

Październik

Msza św. Poświęcenie i wręczenie przez rodziców dzieciom różańców. (Uwaga! Różańce zakupując sami rodzice, a ich błogosławieństwo nastąpi podczas pierwszej modlitwy różańcowej prowadzonej przez dzieci)

Katecheza: „Wychowanie do modlitwy” (potrzeba modlitwy, rodzaje, modlitwa wspólnotowa i indywidualna, modlitwa rodzinna, miejsce i czas modlitwy, cechy modlitwy: pokorna, ufna, wytrwała i z poddaniem się woli Bożej…).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci podstawowych modlitw: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario”, „Aniele Boży” , „Pod Twoją obronę”…

Udział w nabożeństwie różańcowym – czwartek godz. 17.30 (swój udział zaznaczmy kolorując koralik w książeczce praktyk religijnych – strona 9)

Listopad

Msza św. Modlimy się za naszych bliskich zmarłych.

Katecheza: „Parafia wspólnotą wspólnot” (człowiek jest istotą społeczną, rodzina najlepszą wspólnotą, parafia jest rodziną, co to znaczy tworzyć parafię, wspólnoty parafialne: dzieci, młodzieży, dorosłych, niedzielna Msza św. naszym obowiązkowym niedzielnym spotkaniem z Chrystusem (pełne uczestnictwo, liturgia, zaangażowanie…).

Zadanie dla rodziców: Nauczyć dzieci modlitwy za zmarłych. Udział przynajmniej w jednym nabożeństwie wspominkowym. (uzupełniamy stronę 10 dzienniczka)

Grudzień

Msza św.

Katecheza: Naucz nas modlić się” (rodzaje i formy modlitwy, przygotowanie do Mszy św., post eucharystyczny, odpowiedni strój i zachowanie)

Zadanie dla rodziców: uczestnictwo w roratach – dzieci przychodzą z lampionami (swój udział zapisujemy na stronie 11 w dzienniczku), rekolekcjach (Msza św. z udziałem dzieci godz. 16.30)

Styczeń

Msza św.

Katecheza: „Dlaczego przykazania?” (dekalog wpisany w serca ludzkie, uniwersalizm dekalogu, przykazania Boże i kościelne, moralność potwierdzeniem wiary w Pana Boga…).

Luty

Msza św.

Katecheza: „Grzech fałszywym korzystaniem z daru wolności” (grzech pierworodny i jego następstwa, pojęcie grzechu, rodzaje: grzech śmiertelny i powszedni, skutki grzechu, obowiązek walki ze złem…).

Zadanie dla rodziców: przyjść z dzieckiem do Kościoła na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu i kilka minut w ciszy adorować (niedziela od godz. 17.00 do godz. 18.00 lub czwartek od godz. 17.00 do godz. 18.00)

Marzec

Msza św. Oddajemy cześć Ukrzyżowanemu.

Katecheza: Dlaczego warto chodzić do spowiedzi?” (Przygotowanie dziecka do spowiedzi, warunki dobrej spowiedzi, pojęcie grzechu) 

Zadanie dla rodziców: Nauczenie formuły spowiedzi; udział w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej (swój udział zapisujemy w dzienniczku na stronie 13).

Dla chętnych wyjazd na Drogę Krzyżową do Głotowa.

Kwiecień / Maj

Msza św. Uroczystość I Komunii św. dzieci.

Katecheza: „Sprawujemy Eucharystię”.

Zadanie dla rodziców: Włączenie się w próby liturgiczne i bezpośrednie przygotowanie obrzędu I Komunii św.; udział w nabożeństwie majowym (zaznaczamy na stronie 14 dzienniczka)

„Biały Tydzień”(od poniedziałku do piątku włącznie, w tym wtorek 21.05.2018 piesza pielgrzymka do Krosna)

Kontynuacją życia eucharystycznego jest: praktykowanie I piątków miesiąca, udział dzieci w Uroczystości Bożego Ciała i w Oktawie Bożego Ciała, świętowanie rocznicy I Komunii św., udział w Odpuście parafialnym, włączeniem się w grupy ministranckie (zbiórki w soboty o godz. 10.00 w Kościele czy w scholkę parafialną (zbiórki w piątki o godz. 16.00 w salce katechetycznej).

Podczas przygotowań kandydat do I komunii świętej zobowiązany jest opanować: (w dzienniczku na stronie 20 znajduje się arkusz ocen). Zaliczenia odbywają się w szkole podczas katechezy lub innym czasie wyznaczonym przez katechetę.

1. Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

2. Przykazanie miłości Boga i bliźniego

3. Główne prawdy wiary

4. 10 Przykazań Bożych

5. 5 Przykazań kościelnych

6. 7 Sakramentów świętych

7. Warunki dobrej spowiedzi  (czas zaliczenia – kwiecień)

8. Formuła spowiedzi świętej (czas zaliczenia – kwiecień)

9. a) spowiedź powszechna

b) Chwała na wysokości Bogu

c) Wyznanie wiary (Wierzę …)

10. Sposób odmawiania Różańca – październik (tajemnice różańca świętego: radosne, chwalebne, światła i bolesne)

11. Modlitwa za zmarłych – listopad

12. Wierzę w Boga (Skład Apostolski)

13. Stacje Drogi Krzyżowej

14. Pod Twoją Obronę

Każde dziecko powinno mieć opanowane modlitwy: Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska), Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie), Aniele Boży.

Podczas I Komunii św. nastąpi odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – potrzebne są białe świece (najlepiej z chrztu św.)

Odpowiedzialni za przygotowanie I Komunii św. i rocznicy są: ks. Maciej Burdyński; panie katechetki: Janina Krzyżanowska i Beata Gramś.

Rodzice dzieci nie będących naszymi parafianami muszą dostarczyć zgodę ze swojej parafii na przyjęcia I Komunii św. poza swoją parafią (na początku przygotowań).

Dodatkowa lektura dla rodziców:

Pierwsza Komunia święta Twojego dziecka. Czyli o tym, jak dobrze się do niej przygotować. Marta i Marek Babik. Kraków 2016.

Domownik dodatek dla Rodziny. Kto spożywa moje Ciało, ma życie. Warszawa 2017.

Dzisiaj jest

środa,
16 stycznia 2019

(16. dzień roku)

Rok Duszpasterski 2018/2019

Święta

Środa, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Papieskie intencje modlitewne

styczeń 2019

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Archidiecezja warmińska

 

Biskup diecezjalny:

abp Józef GÓRZYŃSKI

dokumenty

Biskup Pomocniczy:

                 bp Janusz OSTROWSKI

Biskup senior: 

                 abp Wojciech ZIEMBA

Biskup senior: 

abp Edmund PISZCZ 

Biskup senior: 

bp Julian WOJTKOWSKI